תאורת מסלולים והכוונת מטוסים
מערכת עצירה בחרום למטוסי קרב

יחידות מיזוג למטוסים

גשרי נוסעים

גנרטורים 400 הרץ 

ממירי 400 הרץ

רכבי שרות

מעמיסים

מערכות הידראוליות 
טרקטורי גרירה ודחיפה
מדרגות נוסעים
סולמות ובמות עבודה
שוחות למיזוג, 400 הרץ ותדלוק
אביזרים וחלפים
מכליות מים ודלק
  מיון ושינוע מזוודות וחבילות
בתי חולים, מחנות ומחסנים
מרכבים לשינוע רב כיווני 
פתרונות תאורה
יחידות מיזוג אוויר
מדחסים