www.victorbalata.com
חברת Victor Balata Belting Company (VBBC)

נוסדה לפני כמאה שנה ומאז מתמחה ביצור מוצרי טקסטיל

מיוחדים לתעשיה ולצבא.  חברת VBBC הינה יצרן מוביל של

חלקי מערכות עצירה למטוסי קרב.
מערכות עצירה בחרום למטוסי קרב
מוצרים
בין מוצרי החברה:
  • סרטי טקסטיל המשמשים לתמיכה ולבקרת כבל העצירה
  • רשתות המשמשות לעצירת המטוס בקצה המסלול
  • כבלים ממגוון חומרים (טקסטיל, ניילון ופלדה) המותקנים במערכות עצירה
  • בלמים וחלקיהם המשמשים כחלק מבקרת מהירות שחרור סרטי הטקסטיל המהווה חלק מתהליך העצירה המבוקרת.